Hvad er dagpenge?

 
01-02-2013
A-kasse

Dagpenge er en ydelse man kan få i tilfælde af at man bliver arbejdsløshed eller i forbindelse med sygdom og andre skader, der gør en uarbejdsdygtig. Der skelnes imellem to forskellige former for dagpenge:

Arbejdsløshedsdagspenge

For at modtage dagpenge ved normal arbejdsløshed i Danmark skal man opfylde følgende kriterier:

* være registreret som arbejdssøgende i det lokale jobcenter

* have været medlem af en a-kasse i mindst ét år

* have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis man er fuldtidsforsikret

* have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode

* have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis man er deltidsforsikret.

Undtagelser i forhold til disse kriterier er nyuddannede og værnepligtige.

Man har ret til at modtage dagpenge i 2 år hvis man opfylder disse kriterier.

Den højeste dagpengesats er på 752 kr. om dagen - det svarer til 3.760 kr. om ugen. Er man deltidsforsikret, er den højeste sats på 501 kr. om dagen, hvilket svarer til 2.505 kr. om ugen (2010).

Sygedagpenge

For at få sygedagpenge skal man som hovedregel:

* bo i Danmark

* betale skat af sin indtægt.

* opfylde et nærmere fastsat krav om beskæftigelse

* og være fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst

Som hovedregel har man ret til at modtage sygedagpenge i 1 år hvis man opfylder disse kriterier.

 
 
Find information om: arbejde job guide Alt om job og arbejde job portal job tips job forum
(Hovedkategori: Fagforening og a-kasse)